22 آوریل

مراحل انجام کامپوزیت ونیر

زیبایی دندان ها مسئله می باشد که برای همه مردم از اهیمت بالایی برخوردار بوده و نقش بسیاری در ظاهر افراد دارد و هر چه دندان ها زیباتر باشد در نتیجه لبخند زیباتری هم خواهیم داشت . مراحل انجام کامپوزیت ونیر یکی از روش های پس استفاده در دندانپزشکی استفاده از کامپوزیت ونیر می باشد […]

read more »