04 دسامبر

ماندگاری و طول عمر کامپوزیت

ماندگاری و طول عمر کامپوزیت ونیر کامپوزیت ونیر کامپوزیت یک ترکیب خمیری شکل است  که به منظور ایجاد ظاهری زیبا در دندان ها با ماندگاری زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. این کامپوزیت با قرار گرفتن در برابر تابش نور با طول موج خاص سخت و سفت شده و با کمک پولیش  فرم دهی مناسب […]

read more »